KBV 312

Nedan bilder är bilder åt varvet som bygger 5 stycken övervakningsfartyg åt Svenska Kustbevakningen. Fartygen kommer att vara försedda med 3 stycken IPS drev och motorer från Volvo Penta. Fartygens längd är 25 meter och deplacement c:a 50 ton. Farten kommer att vara c:a 31 knop.

Nedan är olika bilder gjorda åt Försvarets Materielverk under projekteringen av ett nytt Övervakningsfartyg. Visualiseringen är gjord i slutet på en förstudie för att visa hur det är tänkt att fartyget kommer att se ut då hon börjar de mer nogranna projekteringsfaserna. Detta för att användarna ska ha möjlighet att komma med önskemål om förändringar men också för att man ska få en känsla av utrymmesbehov etc. Bilderna är modulerade från 2D Cad-underlag.

Nedan bilder är gjorda åt Kustbevakningen som en visualisering av deras kommande Övervakningsfartyg. Poseidon Konsult har varit inbalndad i att ta fram upphandlingsunderlag, visualiseringar samt har hjälpt till att färdigställa GA mm. inför upphandlingen. Upphandlingen ligger nu ute och finns att hämta hem på Kustbevakningens hemsida för intresserade. I mars ska anbuden vara inne.

KBV 312

Gallery